{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
1.649 visninger | Oprettet:

Kørsel i fremmedes lastbil. {{forumTopicSubject}}

Hej. Jeg er blevet en smule i tvivl, om jeg må køre en fremmed vognmands lastbil, min svoger skal nemlig bruge en gravemaskine fra det firma han er ansat i, men han har ik det store kørekort. jeg er ikke ansat i virksomheden. Alle beviserne har jeg.


Kommentarer på:  Kørsel i fremmedes lastbil.
 • #1   8. feb 2019 Så du vel bare lige inde som afløser, kan ikke se problemet i det?! Bare husk at aflæsse førerkortet efter endt tur, så vognmanden har data

 • Claus K
  Claus K Tilmeldt:
  feb 2014

  Følger: 1 Svar: 25
  #2   8. feb 2019 Hvis ikke man er ansat i det firma som bilen er registreret til må man vel ikke køre i bilen.

 • #3   23. mar 2019 Som udgangspunkt tror jeg ikke der er noget som helst i vejen for det sålænge du har den pågældende vognmands accept og sørger for at han får tachodata på dig når at du er færdig med turen. Og så længe lastbilen er indregistreret til "Godskørsel for fremmed regning". Medmindre det er en rent privat tur du ikke får betaling for og det ikke er erhvervsmæssigt.

  Bekendtgørelse af lov om godskørsel

  §1 Stk. 4. Ved firmakørsel forstås kørsel med motorkøretøj eller vogntog, hvorved der kun transporteres gods, der tilhører den, der er registreret som bruger af køretøjet, eller gods som denne lejer, udlejer, låner, udlåner eller har i sin besiddelse med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Kørslen kan tillige udføres med et køretøj eller vogntog lejet uden fører. Godskørslen, der kun må være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter, skal udføres af en chauffør ansat hos denne eller, for så vidt angår kørsel her i landet, af en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter § 6 a, stk. 2, er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører.

  Udførelse af godskørsel for fremmed regning

  § 6 a. Godskørsel for fremmed regning, der udføres med en tilladelse udstedt i medfør af § 1, stk. 1, må kun udføres af

  1) tilladelsesindehaveren eller en chauffør ansat hos denne,

  2) en chauffør ansat hos en anden tilladelsesindehaver, idet der kun må ydes betaling for de med udlånet direkte forbundne omkostninger, eller

  3) en chauffør ansat hos en tilladelsesindehaver, der efter stk. 2 er godkendt til erhvervsmæssigt at udleje chauffører.


  Stk. 2. Det kan i tilslutning til en tilladelse til godskørsel for fremmed regning, jf. § 1, stk. 1, eller en tilladelse hertil udstedt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde godkendes, at indehaveren erhvervsmæssigt udlejer chauffører. Godkendelsen omfatter tillige udlejning af chauffører til udførelse af erhvervsmæssig personbefordring.

  Stk. 3. For godkendelse i henhold til stk. 2 finder bestemmelserne om meddelelse, fornyelse, tilbagekaldelse og bortfald af tilladelser i medfør af § 1, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

  Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte regler om meddelelse af godkendelse i henhold til stk. 2.


Kommentér på:
Kørsel i fremmedes lastbil.

x