Selvkørende lastbil bliver testet under jorden

Selvkørende lastbil bliver testet under jorden

303visninger 0 svar | 7. sep 2016


I det næste 1½ år skal selvkørende Volvo FMX-lastvogne testes i drift i Boliden-minen ved Skellefteå i Nordsverige. Målet er at undersøge, hvordan denne teknologi kan bidrage til sikre og produktive transporter i krævende velafgrænsede anvendelsesområder. 

- Gennem vores samarbejde med Boliden går udviklingen af autonome køretøjer ind i en ny spændende fase. Det her er første gang nogensinde selvkørende lastvogne testes i almindelig drift under jordens overflade, og resultatet kommer til at give et værdifuldt input til vores fortsatte arbejde med at omsætte tekniske landvindinger til praktisk brug for vores kunder, forklarer Volvo Trucks’ direktør Claes Nilsson. 

Da Volvo Trucks tidligere på året første gang præsenterede en selvkørende Volvo FMX, vakte det stor interesse i branchen. Det forsknings- og udviklingsprojekt, lastvognen indgår i, tyder på, at selvkørende lastvogne kan blive et væsentligt bidrag til øget transporteffektivitet og produktivitet. Specielt i miner, havne og andre tydeligt afgrænsede og velkontrollerede miljøer med en stor andel gentagne kørselsmønstre.


Test 1000 meter under jordens overflade
Nu er det altså tid til at teste, hvordan teknologien fungerer under virkelige forhold.

Stedet er Bolidens mine i Kristineberg i Nordsverige. Her skal den første selvkørende Volvo FMX-lastvogn tages i drift til efteråret, og i løbet af det næste år skal driften successivt øges med yderligere tre lignende køretøjer. 

Lastvognene, som skal anvendes i minen, er fabriksproducerede Volvo FMX, som udstyres med ny funktionalitet. Blandt andet indgår et system med radar-/laserbaserede sensorer. Systemet anvendes indledningsvist til at aflæse minens geometri og udarbejde et kort over den vej, lastvognen skal følge. Den indsamlede information anvendes derefter til at regulere køretøjets styring, gearskifte og hastighed.

Ved yderligere kørsler bruges sensorerne til kontinuerligt at scanne området rundt om lastvognen og optimere drift og rute. 


Optimeret logistik giver større produktivitet
Teknologien, som anvendes i de selvkørende lastvogne, gør det muligt at optimere logistikken i minen på en helt anden måde end i dag.

Lastvognene kan køre i kontinuerlig drift, og ved hjælp af præcis ruteplanlægning og jævn hastighed undgår man kødannelse og kan forkorte tidsforbruget til lastning og losning.

Ved sprængninger må køretøjerne som regel afvente, at minegangene udluftes, før malmen kan lastes, men med selvkørende lastvogne eksisterer disse restriktioner ikke. Alt dette betyder, at hver enkelt lastvogn kan udnyttes mere effektivt og udføre flere transportopgaver pr. skift.

Køretøjerne bliver en integreret del af minens totale produktionssystem. Med et smidigere transportflow og mere jævne hastigheder følger også et lavere brændstofforbrug og mindre slitage. 


Sikkerheden prioriteres
En selvkørende lastvogn skal være lige så sikker og pålidelig som en manuelt styret lastvogn. Hvis der dukker en forhindring op i lastvognens nærhed, stopper lastvognen automatisk, og transportledelsen advares.

Ud af de seks sensorer, som indgår i udstyret, er der altid to, som aflæser den samme del af omgivelserne. Hvis der opstår en fejl på lastvognen, kan den fjernstyres fra centeret for transportledelsen.

Autonome lastvogne – ikke bare selvkørende
Testene med selvkørende køretøjer er et af flere forsknings- og udviklingsprojekter, hvor Volvo undersøger mulighederne for at gøre lastvognene mere autonome.

Flere af de systemer, som findes i de nuværende Volvo-lastvogne, for eksempel intelligent fartpilot (ACC), virker med det samme mål. Med den hurtige teknologiske udvikling, som foregår lige nu, vil markedet se stadigt flere løsninger, som i højere grad aflaster chaufføren.

Selvkørende lastvogne kan gradvist blive et vigtigt supplement til for eksempel minetransporter, men for transporter på offentlig vej vil chaufføren fortsat spille en hovedrolle.

Følg og få notifikationer ved næste nyhed
  • Der er endnu ikke skrevet kommentarer

Kommentér på:
Selvkørende lastbil bliver testet under jorden
x