GPS-løsninger skaber overskud i håndværksbranchen

GPS-løsninger skaber overskud i håndværksbranchen

16. apr 2019
Bag firmaer, som leverer håndværksarbejde til sine kunder, ligger der en del mere planlægning og koordinering, end man umiddelbart skulle tro. Det betyder blandt andet, at mange firmaer kan få meget ud af at optimere udnyttelsen af deres ressourcer ved at sætte fokus på optimering af firmaets flådestyring og andre administrative forhold. Der kan nemlig ganske ofte vindes tid og større udbytte af firmaets ressourcer ved at se på optimering af håndværkernes vej ud til kunderne.

Planlægningen er vigtig
Da store dele af arbejdet i håndværksbranchen foregår i kundernes hjem, kører mange håndværkere ud til forskellige arbejdsopgaver flere gange dagligt. Den omskiftelige arbejdsplads betyder derfor også, at transporttid ofte er uundgåeligt for firmaer i håndværksbranchen. Dét gør håndværkernes vej ud til kunderne til noget, der kræver grundig planlægning, hvis firmaets midler skal udnyttes til fulde. Firmaet kan nemlig meget hurtigt spilde tid og arbejdskræfter, hvis håndværkernes rute mellem opgaverne, samt uddelegeringen af opgaverne, ikke er planlagt nøje. Tiden, som håndværkerne bruger på transporten ud til kunderne, kan i mange tilfælde optimeres og give firmaet mulighed for at udnytte deres ressourcer i langt højere grad, end det gøres i forvejen. Der kan være meget at vinde for firmaet, hvis det investerer i et GPS-system. Det kan nemlig være til stor hjælp i forhold til planlægning og overblik over arbejdsopgaverne. Blandt andet kan digital hjælp til styring af firmaets flåde optimere bilernes rute og tid på vejene. En digital flådestyring kan således gøre flåden i stand til at komme ud til flere og på den måde nå meget mere.
 
Inden virksomheden udvider flåden
Når efterspørgslen på virksomhedens håndværksarbejde stiger, virker det for mange helt oplagt at se på muligheder for at udvide virksomheden. Ofte foregår det enten ved at ansætte flere håndværkere eller at investere i endnu en firmabil. Før der foretages en udvidelse af firmaets ressourcer, som kan være en investering, der kan indeholde en vis økonomisk risiko, kan virksomheden med stor fordel søge hjælp til sin flådestyring. Ved at investere i et digitalt overblik over flåden, kan firmaet nemlig få en ganske nyttig mulighed for at sørge for, at ressourcerne, som firmaet allerede har at råde over, udnyttes til fulde. Et digitalt overblik gør det lettere at håndtere arbejdsopgaverne på kortest mulig tid og få det maksimale udbytte ud af firmaets midler. Blandt de mange fordele, som virksomheden får ved en digital flådestyring, giver en optimering af bilernes rute mulighed for at se hvilke biler og håndværkere der er tættest på en pludseligt opstået arbejdsopgave. Hjælp til flådestyring kan på den måde gøre virksomheden i stand til at tage flere arbejdsopgaver ind uden hverken at købe flere firmabiler eller at ansætte flere håndværkere.
 
Sådan kan GPS-løsningerne optimere udbyttet af virksomhedens ressourcer
Når firmabilernes færden kan spores digitalt, bliver virksomhedens administration af både biler og håndværkere lettere at håndtere og optimere. Via digital flådestyring dannes der hurtigt et ganske overskueligt overblik over, hvor virksomhedens biler og håndværkere befinder sig, samt hvordan opgaverne kan klares på bedst og hurtigst mulig vis. Ved pludselige hasteopgaver kan et GPS-system være meget behjælpeligt, da det hurtigt kan finde frem til, hvilken bil der er tættest på opgaven. Det gør firmaet i stand til at nå hurtigere frem til kunden med den rette hjælp. Samtidig giver overblikket mulighed for at optimere bilernes ruter og så vidt muligt spare på virksomhedens udgift til brændstof. Desuden kan firmaet spare tid via en elektronisk kørebog, som fungerer gennem GPS-systemet, som digitalt sørger for at holde styr på bilernes ruter mellem arbejdsopgaverne. 
 
Maksimalt ressourceudbytte gør virksomheden konkurrencedygtig
Med formålet at tage flere arbejdsopgaver ind og være i stand til at udføre dem både hurtigt og grundigt, kan der for mange firmaer i håndværksbranchen opnås stor vinding ved at gøre brug af GPS-systemer. Den digitale flådestyring giver firmaet adgang til at udføre flere arbejdsopgaver, end det kan formå uden, og samtidig vinde tid. Desuden giver flådestyringen firmaet mulighed for at udnytte dets midler på en langt mere effektiv måde uden at investere i en større flåde eller flere håndværkere. Det kan være med til at gøre firmaet konkurrencedygtigt, idet firmaets håndværkere når mere på den samme tid.


Følg og få notifikationer ved næste nyhed


x