Gør det nemt at levere varer til din virksomhed

Gør det nemt at levere varer til din virksomhed

1. maj 2023

Der er mange virksomheder, der har behov for levering af varer til lagre eller butikker. Dette foregår oftest i store lastbiler eller varevogne, og her er det vigtigt, at de har en let og sikker adgang. Mange virksomheder ønsker, at der er en særlig parkering til disse køretøjer, som ellers ikke anvendes. Her kan det være en fordel med styring af adgang, så det bliver let både for leverandørerne og din virksomhed at importere og eksportere varer.

Kontroller adgangen til virksomheden med pullerter

En pullert er et godt værktøj til at kontrollere adgangen til en virksomhed. Dette skyldes, at pullerter giver mulighed for at styre og begrænse adgangen til bestemte områder. Ved at installere pullerter til jeres parkeringsplads eller til særlige holdepladser for leverandører kan I altså sikre, at leverandørerne altid har optimal adgang til jeres virksomhed. Dette kan desuden også anvendes til den almindelige trafik for medarbejdere og andre samarbejdspartnere omkring arbejdspladsen. 

Her kan det være en fordel at anvende automatiske pullerter, som enten kan styres med nøglekort eller via mobilen. Det giver samme sikkerhed, men gør det så let som muligt for vedkommende mennesker at komme til og fra virksomheden.

Hvordan sikres varelevering mod uautoriseret adgang?

Alarmsystemer og videoovervågning kan også være en stor sikkerhed til jeres virksomhed under leverencer og i virksomhedens generelle dagligdag. Et kombineret alarmsystem kan hjælpe jer med at holde styr på, hvem der befinder sig hvor, og om leveringerne foregår, som de skal - af de rette mennesker og på de rette tidspunkter. Samtidig vil der gå en alarm, hvis der er aktivitet uden for de tilladte tidspunkter. Dette kan være med til at sikre virksomheden mod tyveri og indbrud og bliver dermed en grundlæggende sikkerhedsforanstaltning. 

Hav et godt forhold til dine vareleverandører

Måske vigtigst af alt kan vareleveringen sikres bedst ved at have et godt forhold til sine vareleverandører. Det hjælper til at skabe en større tillid som giver øget effektivitet og produktivitet. Et godt forhold mellem kunde og leverandør kan få begge parter til at arbejde sammen på en mere effektiv måde, som giver bedre resultater - og som resultat vil aftalerne typisk holdes bedre.

Endelig giver det gode forhold også mulighed for langsigtede aftaler om priser og andre betingelser. Dette kan give store besparelser over tid, da man har mulighed for at indgå aftaler om faste priser eller rabatter på bestemte produkter eller services.

For både at sikre jeres virksomhed og gøre det let for leverendører at komme til og fra arbejdspladsen, kan en kombination af pullerter, alarmsystemer og ikke mindst gode relationer være den bedste metode. Her vil der være den rette balance, der sikrer høj produktivitet og en effektiv hverdag.


Følg og få notifikationer ved næste nyhed


Annonce