Fremtidens digitale transportsektor

Fremtidens digitale transportsektor

278visninger 0 svar | 4. okt 2016
Det skal være slut med dokumentmapper, rodede papirer og blanketter, når transporter kommer gennem Europa. Det er i hvert fald ambitionen for EUs Digital Transport & Logistics Forum (DTLF), der i sidste uge var samlet i Bruxelles for at drøfte digitaliseringen af transportsektoren. Gruppen skal ved årsskiftet komme med en række anbefalinger til, hvordan digitaliseringen skal foregå.

Men der er stadig mange barrierer, der skal forceres, før man kan komme papir-bøvlet til livs. Det var en af de konklusioner, som ITD kunne tage med fra mødet.

- Vi oplever i høj grad velvilje og ønske om at lykkes fra de forskellige lande, men i drøftelserne om digitalisering af en sektor opstår der mange spørgsmål både på nationalt niveau og i forhold til mere generelle diskussioner på EU-niveau, som vi skal have styr på, siger Jørn-Henrik Carstens, chefkonsulent i ITD og teamleder for EU-DTLF SG1 Team3.

Digitale certificeringer på både gods og køretøj
EU-DTLF er opdelt i to undergrupper og en række teams, der arbejder med forskellige temaer. Ud over et naturligt fokus på de dokumenter, der følger godset, skal et team se på digitalisering af transportmidlets certifikater og godkendelser – som for eksempel køretøjernes registreringsattest. Jørn-Henrik Carstens er af kommissionen udpeget som leder af dette team.

- Kommissionen har, allerede før gruppens anbefalinger er på plads, vist stor interesse for at få digitaliseret certificeringerne og godkendelserne af køretøjer i et setup, hvor alle relevante køretøjsdokumenter på sigt kan samles i ét system. For mig at se viser det, at man vil det her, og det er gode indikationer på den velvilje, der er for det arbejde, der ligger foran os, og som gerne skulle fjerne papirbunken ude i den enkelte lastbil i fremtiden, siger Jørn-Henrik Carstens.

ECMR og den maritime cloud
ITDs underdirektør Kim Høi deltog også på mødet og satte med sit indlæg fokus på eCMR og de muligheder, der ligger her. ITD er ikke de eneste i Europa, der arbejder målrettet med eCMR, og derfor var interessen stor og de efterfølgende drøftelser gode.

ITD havde desuden inviteret Søfartsstyrelsen med for at give forsamlingen et indblik i, hvad der gøres på maritimt hold i forhold til certificering af skibscertifikater og den maritime cloud, hvor Danmark er blandt foregangslandene.

- Det er vigtigt, at vi lærer af de sektorer, der står med lignende udfordringer som os. Det gælder blandt andet den maritime sektor og Det Blå Danmark. Her kan vi erfaringsudveksle og på den måde sætte kryds ved nogle af de barrierer, vi har identificeret i DTLF, siger Jørn-Henrik Carstens, der glæder sig over at kunne bidrage til at tegne den digitale fremtid for transport- og logistiksektoren.

Følg og få notifikationer ved næste nyhed
  • Der er endnu ikke skrevet kommentarer

Kommentér på:
Fremtidens digitale transportsektor
x